Search
Close this search box.

Anna Kolasińska, Kierowniczka Programów Mieszkaniowych Śląsk W Fundacji Habitat for Humanity Poland, koordynatorka Centrum Pomocy Ukrainie w Gliwicach oraz członek miejskiego sztabu kryzysowego w 2022, koordynator wizyt studyjnych i ekspert w programie Study Tours to Poland finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 2005-2024 realizowanego  przez Fundację Liderzy Przemian, Fundację Borussia, Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego), Koordynatorka Programów Międzynarodowych w ramach wsparcia z Polskiej Pomocy MSZ, Fundacji im. A.  Batorego, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, inne. Animator CAL, doradca ds organizacji pozarządowych w ROWES w Mikołowie, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Tłumaczka języka ukraińskiego i rosyjskiego. Od 5 lat współpracuje ze społecznością i diaspora ukraińska w Gliwicach. Zainteresowania: decentralizacja w Ukrainie, reformy samorządowe w Ukrainie, integracja i włączenie grup wykluczonych, polityka społeczna, rozwój NGOs.