Search
Close this search box.

Adam Czerniak jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kieruje Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej. Ponadto pełni funkcję dyrektora ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight, w ramach którego przygotowuje ekspertyzy i raporty komercyjne dla biznesu oraz administracji publicznej. Do 2012 r. pracował jako ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu mieszkalnictwa, ekonomii politycznej kapitalizmu oraz socjologii ekonomicznej i ekonomii instytucjonalnej. Polski reprezentant w radzie European Master in Official Statistics działającej przy Eurostacie w kadencji 2021-2023 oraz 2024-2026, a także członek rady programowej Fundacji Rynku Najmu.

Adam Czerniak is an associate professor at the SGH Warsaw School of Economics and head of the Institutional and Political Economy Unit. He also works as the director of research at the Center for Policy Analysis Polityka Insight. Until 2012, he worked as a banking economist, previously he cooperated with the World Bank and the FOR Foundation, he was also a Ronald Coase Institute scholarship fellow. He authored dozens of publications in the fields of housing studies, comparative capitalism, and political economy. He is the Polish representative to the European Master in Official Statistics Board (term 2024-2026) and the programme council member of the PRS Foundation.